Stichting Eugène Brands

Doelstelling

Het doel van de Stichting Eugène Brands is de belangstelling voor Eugène Brands te vergroten en te voldoen aan de vraag naar gerelateerde informatie.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Eugène Brands bestaat uit de volgende vijf nauw betrokkenen: Eugénie Brands, Christian Ouwens, Ruud Lapré, Tom Okker en Adri Colpaart.

Beleidsplan

 1. De werkzaamheden van de stichting.
  Hierbij wordt verwezen naar de doelstelling van de stichting.
 2. Fondsenwerving
  Fondsenwerving vindt plaats door:
  1. Subsidies en donaties
  2. Schenkingen van instellingen en Legaten
  3. Niet limitatief: Boekenverkoop, verkoop van grafiek e.d.
 3. Vermogensbeheer en -besteding
  Het bestuur beheert en besteedt het vermogen conform bestuursbesluiten in het kader van de doelstelling van de stichting.

De procuratie is geregeld volgens gezamelijke bevoegdheid.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaar 2013 had een feestelijk karakter. Het was het 100ste geboortejaar van Eugène Brands.

Van 18 juni t/m 4 november is zijn werk te zien geweest in Museum Chabot te Rotterdam waar een prachtige overzichtstentoonstelling aan hem is gewijd.

Christian Ouwens heeft een boek uitgebracht: "Eugène Brands Imaginair", 300 pagina's met 200 afbeeldingen met tekst van Hans den Hartog Jager, in nauwe samenwerking met de Stichting Eugène Brands.

Tevens is er een zeefdruk gemaakt speciaal voor de tentoonstelling, en een film over het leven van Eugène Brands, in de periode 1938-1948, die te zien was tijdens de tentoonstelling.

Financiële verantwoording

2012
Download hier het Jaarbericht 2012 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2013
Download hier het Jaarbericht 2013 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2014

Download hier het Jaarbericht 2014 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2016
Download hier het Jaarbericht 2016 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Fiscaal nummer: 8063.19.185

Eugene Brands