Stichting Eugène Brands

Doelstelling

Het doel van de Stichting Eugène Brands is de belangstelling voor Eugène Brands te vergroten en te voldoen aan de vraag naar gerelateerde informatie.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Eugène Brands bestaat uit de volgende vijf nauw betrokkenen:
Eugénie Brands (voorzitter)
Hugo Jenniskens (penningmeester)
Ton Fiere (gezamelijk bevoegd bestuurslid)
Christian Ouwens (secretaris)
Tom Okker (adviserend lid)
Adri Colpaart (lid)

Beleidsplan

 1. De werkzaamheden van de stichting.
  Hierbij wordt verwezen naar de doelstelling van de stichting.
 2. Fondsenwerving
  Fondsenwerving vindt plaats door:
  1. Subsidies en donaties
  2. Schenkingen van instellingen en Legaten
  3. Niet limitatief: Boekenverkoop, verkoop van grafiek e.d.
 3. Vermogensbeheer en -besteding
  Het bestuur beheert en besteedt het vermogen conform bestuursbesluiten in het kader van de doelstelling van de stichting.

De procuratie is geregeld volgens gezamelijke bevoegdheid.

Financiële verantwoording

2012
Download hier het Jaarbericht 2012 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2013
Download hier het Jaarbericht 2013 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2014

Download hier het Jaarbericht 2014 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2016
Download hier het Jaarbericht 2016 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2017
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2018
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Fiscaal nummer: 8063.19.185

Eugene Brands