Stichting Eugène Brands

Doelstelling

Het doel van de Stichting Eugène Brands is de belangstelling voor Eugène Brands te vergroten en te voldoen aan de vraag naar gerelateerde informatie.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Eugène Brands bestaat uit de volgende vijf nauw betrokkenen:

Eugénie Brands (voorzitter)
Christian Ouwens
(secretaris)
Hugo Jenniskens (penningmeester)
Ton Fiere (gezamelijk bevoegd bestuurslid)
Tom Okker (adviseur van de stichting -zonder bevoegdheid-)

Fiscaal nummer: 8063.19.185

Beleidsplan

 1. De werkzaamheden van de stichting.
  Hierbij wordt verwezen naar de doelstelling van de stichting.
 2. Fondsenwerving
  Fondsenwerving vindt plaats door:
  1. Subsidies en donaties
  2. Schenkingen van instellingen en Legaten
  3. Niet limitatief: Boekenverkoop, verkoop van grafiek e.d.
 3. Vermogensbeheer en -besteding
  Het bestuur beheert en besteedt het vermogen conform bestuursbesluiten in het kader van de doelstelling van de stichting.

De procuratie is geregeld volgens gezamelijke bevoegdheid.

Financiële verantwoording

2012
Download hier het Jaarbericht 2012 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2013
Download hier het Jaarbericht 2013 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2014

Download hier het Jaarbericht 2014 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2015
Download hier het Jaarbericht 2015 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2016
Download hier het Jaarbericht 2016 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2017
Download hier het Jaarbericht 2017 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2018
Download hier het Jaarbericht 2018 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2019
Download hier het Jaarbericht 2019 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2020
Download hier het Jaarbericht 2020 van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands (1). (PDF opent in nieuw venster)
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands (2). (PDF opent in nieuw venster)

2021
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2022
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

2023
Download hier de notulen van de bestuursvergadering van Stichting Eugène Brands. (PDF opent in nieuw venster)

Eugene Brands